Monitor Polski

M.P.2008.15.159

| Akt indywidualny
Wersja od: 19 lutego 2008 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 9 listopada 2007 r.
o nadaniu orderów

Rej. 216/2007

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, poz. 1177, z 2000 r. Nr 62, poz. 718, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 194, poz. 1432 oraz z 2007 r. Nr 25, poz. 162 i Nr 123, poz. 848) odznaczeni zostają:

za wybitne zasługi w działaniach prowadzonych podczas operacji wojskowych, za umiejętne i skuteczne dowodzenie jednostką wojskową:

KRZYŻEM KOMANDORSKIM

ORDERU KRZYŻA WOJSKOWEGO

1. gen. bryg. Tomaszycki Marek Ziemowit,

za wybitne zasługi w działaniach bojowych, przynoszących sukces operacjom wojskowym

KRZYŻEM KOMANDORSKIM

ORDERU KRZYŻA WOJSKOWEGO

2. mjr Gers Grzegorz, 3. kpt. Opara Mirosław, 4. mjr Pankiewicz Radosław, 5. kpt. Wachowicz Paweł,

za wybitne zasługi w działaniach prowadzonych podczas akcji bojowych, za wykazaną odwagę i osobiste męstwo

KRZYŻEM KAWALERSKIM

ORDERU KRZYŻA WOJSKOWEGO

6. por. Miller Jarosław, 7. kpt. Rusiecki Roland.