Monitor Polski

M.P.2008.15.158

| Akt indywidualny
Wersja od: 19 lutego 2008 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 9 listopada 2007 r.
o nadaniu orderów

Rej. 214/2007

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, poz. 1177, z 2000 r. Nr 62, poz. 718, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 194, poz. 1432 oraz z 2007 r. Nr 25, poz. 162 i Nr 123, poz. 848) odznaczeni zostają:

za wybitne zasługi dla niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej:

KRZYŻEM KOMANDORSKIM Z GWIAZDĄ

ORDERU ODRODZENIA POLSKI

pośmiertnie

1. Mirecki Adam,

KRZYŻEM KOMANDORSKIM

ORDERU ODRODZENIA POLSKI

2. Rusin Aleksander, 3. Sawicki Andrzej Marian, 4. Wójcik Jan,

pośmiertnie

5. ks. Gurgacz Władysław, 6. Stachowski Mieczysław,

na wniosek Prezesa Rady Ministrów, zaopiniowany przez Kapitułę Orderu Odrodzenia Polski:

za wybitne zasługi dla niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej, za osiągnięcia w pracy artystycznej

KRZYŻEM OFICERSKIM

ORDERU ODRODZENIA POLSKI

7. Bojeś Mieczysław,

za wybitne zasługi dla kultury polskiej, za działalność na rzecz podtrzymywania tradycji narodowej i pielęgnowania polskości

KRZYŻEM KAWALERSKIM

ORDERU ODRODZENIA POLSKI

8. Grajek Anna Marta.