Monitor Polski

M.P.2008.14.152

| Akt indywidualny
Wersja od: 14 lutego 2008 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 11 listopada 2007 r.
o nadaniu orderów

Rej. 205/2007

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, poz. 1177, z 2000 r. Nr 62, poz. 718, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 194, poz. 1432 oraz z 2007 r. Nr 25, poz. 162 i Nr 123, poz. 848), za wybitne zasługi dla niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej, odznaczeni zostają

KRZYŻEM KAWALERSKIM

ORDERU ODRODZENIA POLSKI

1. Andrysiak Maria Krystyna, 2. Bednarek Jan Miłosz, 3. Buks Jan, 4. Caban Zenon Jan, 5. Duda Natalia, 6. Gołąb Zygmunt, 7. Gorajewski Edward, 8. Górska Teresa, 9. Kacprzak Zygmunt, 10. Kamisiński Edward Marian, 11. Kołodziejczak Czesław, 12. Kotlarz Jan, 13. Krajewski Tadeusz, 14. Lipski Zbigniew Andrzej, 15. Lorentz Mieczysław, 16. Porębiak Wanda, 17. Ratajczak Stanisław, 18. Richl Jerzy Walerian, 19. Słomiński Zdzisław, 20. Szukiewicz Zygmunt Leszek, 21. Szymański Stanisław, 22. Urbanowicz Józef, 23. Wiśniewski Czesław, 24. Wojciechowski Kazimierz, 25. Wojtylak Aleksander Józef.