Monitor Polski

M.P.2008.14.151

| Akt indywidualny
Wersja od: 14 lutego 2008 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 9 listopada 2007 r.
o nadaniu orderów

Rej. 209/2007

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, poz. 1177, z 2000 r. Nr 62, poz. 718, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 194, poz. 1432 oraz z 2007 r. Nr 25, poz. 162 i Nr 123, poz. 848), za wybitne zasługi dla niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej, odznaczeni zostają:

KRZYŻEM OFICERSKIM

ORDERU ODRODZENIA POLSKI

1. Grabowska Maria Genowefa, 2. Grabowski Ryszard, 3. Kozak Józef Julian, 4. Słowiński Marian Bogdan, 5. Sowiński Stanisław, 6. Ślesicki Stanisław Piotr, 7. Wierzchosławski Antoni,

KRZYŻEM KAWALERSKIM

ORDERU ODRODZENIA POLSKI

8. Ambroziewicz Wiesława Stanisława, 9. Bryła Barbara, 10. Dobuch Leon, 11. Dolińska Apolonia, 12. Mossakowska Janina Stanisława, 13. Nartowski Zbigniew Mieczysław, 14. Szot Jan, 15. Wojewoda Kazimierz, 16. Zawadka Kazimierz.