Monitor Polski

M.P.2008.8.90

| Akt indywidualny
Wersja od: 30 stycznia 2008 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 9 października 2007 r.
o nadaniu orderów

Rej. 186/2007

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, poz. 1177, z 2000 r. Nr 62, poz. 718, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 194, poz. 1432 oraz z 2007 r. Nr 25, poz. 162 i Nr 123, poz. 848) odznaczeni zostają:

w uznaniu wybitnych zasług dla niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej:

KRZYŻEM KOMANDORSKIM Z GWIAZDĄ

ORDERU ODRODZENIA POLSKI

pośmiertnie

1. Dziemieszkiewicz Mieczysław,

KRZYŻEM OFICERSKIM

ORDERU ODRODZENIA POLSKI

2. Kowalewska Anna,

KRZYŻEM KAWALERSKIM

ORDERU ODRODZENIA POLSKI

3. Chmielewski Mieczysław, 4. Dąbrowski Józef Jan, 5. Korwek Antoni, 6. Muzyk Zygmunt, 7. Popkowski Bolesław, 8. ks. Samul Henryk,

pośmiertnie

9. Lipka Teofil,

za wybitne zasługi dla środowiska kombatantów, za działalność na rzecz podtrzymywania tradycji patriotycznych

KRZYŻEM KOMANDORSKIM

ORDERU ODRODZENIA POLSKI

10. bp Zawistowski Tadeusz Józef.