Monitor Polski

M.P.2008.7.79

| Akt indywidualny
Wersja od: 24 stycznia 2008 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 3 października 2007 r.
o nadaniu orderów

Rej. 173/2007

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, poz. 1177, z 2000 r. Nr 62, poz. 718, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 194, poz. 1432 oraz z 2007 r. Nr 25, poz. 162 i Nr 123, poz. 848) za wybitne zasługi dla niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej, za działalność kombatancką i społeczną odznaczeni zostają:

KRZYŻEM KOMANDORSKIM

ORDERU ODRODZENIA POLSKI

pośmiertnie

1. Rafalski Zygmunt Aleksander,

KRZYŻEM OFICERSKIM

ORDERU ODRODZENIA POLSKI

2. Czaplińska Ruta, 3. Lisowski Stanisław, 4. Suliga Kazimierz Czesław,

pośmiertnie

5. Grabda Stanisław August, 6. Piasecki Stanisław,

KRZYŻEM KAWALERSKIM

ORDERU ODRODZENIA POLSKI

7. Broniszewski Stanisław, 8. Brzusek Antoni, 9. Dąbrowski Lech Zygmunt, 10. Dziak Zofia, 11. Filarska Barbara Jadwiga, 12. Gruszczyński Tadeusz, 13. Jaugsch Stefania Joanna, 14. Komorowska Barbara, 15. Kuchciewicz Aleksander, 16. Nosarzewski Ryszard, 17. Stopczyk Jadwiga, 18. Wolańska Władysława Wiesława, 19. Wolski Hieronim, 20. Zakrzewski Jan,

pośmiertnie

21. Odachowski Józef, 22. Szałański Leonard.