Nadanie orderów.

Monitor Polski

M.P.2006.57.601

| Akt indywidualny
Wersja od: 25 sierpnia 2006 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 1 czerwca 2006 r.
o nadaniu orderów

Rej. 57/2006

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, poz. 1177, z 2000 r. Nr 62, poz. 718, z 2002 r. Nr 74, poz. 676 oraz z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711) za wybitne zasługi w działalności społecznej i kombatanckiej odznaczeni zostają:

KRZYŻEM OFICERSKIM

ORDERU ODRODZENIA POLSKI

1. Karandyszowski Bolesław, 2. Rzadkosz Czesław Stanisław,

KRZYŻEM KAWALERSKIM

ORDERU ODRODZENIA POLSKI

3. Jackiewicz Stanisław, 4. Orzechowski Jan, 5. Trzciński Ireneusz, 6. Wilkosz Zdzisław Marian.