Nadanie orderów.

Monitor Polski

M.P.2006.6.85

| Akt indywidualny
Wersja od: 26 stycznia 2006 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 16 grudnia 2005 r.
o nadaniu orderów

Rej. 337/2005

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, poz. 1177, z 2000 r. Nr 62, poz. 718 oraz z 2002 r. Nr 74, poz. 676), za wybitne zasługi w działalności publicznej, za osiągnięcia w pracy zawodowej i społecznej odznaczeni zostają:

KRZYŻEM OFICERSKIM

ORDERU ODRODZENIA POLSKI

1. Adamik Jerzy Aleksander, 2. Mizieliński Leszek, 3. gen. insp. Szreder Leszek Zbigniew,

KRZYŻEM KAWALERSKIM

ORDERU ODRODZENIA POLSKI

4. Buk Piotr Zbigniew, 5. Matusiak Tadeusz Marian, 6. Mazurek Jerzy.