Nadanie orderów.

Monitor Polski

M.P.2005.84.1209

| Akt indywidualny
Wersja od: 30 grudnia 2005 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 26 października 2005 r.
o nadaniu orderów

Rej. 286/2005

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, poz. 1177, z 2000 r. Nr 62, poz. 718 oraz z 2002 r. Nr 74, poz. 676), na wniosek Prezesa Rady Ministrów, zaopiniowany przez Kapitułę Orderu Odrodzenia Polski, odznaczeni zostają:

za wybitne zasługi w działalności społecznej na rzecz osób chorych na cukrzycę:

KRZYŻEM KOMANDORSKIM

ORDERU ODRODZENIA POLSKI

1. Bauman Stanisław Andrzej,

KRZYŻEM OFICERSKIM

ORDERU ODRODZENIA POLSKI

2. Bartyka Maria, 3. Dudek Marianna, 4. Jucha Jan, 5. Pietraszek Felicja Maria,

za wybitne zasługi dla rozwoju informatyzacji w Polsce:

KRZYŻEM KOMANDORSKIM

ORDERU ODRODZENIA POLSKI

6. Turski Władysław Marek,

KRZYŻEM KAWALERSKIM

ORDERU ODRODZENIA POLSKI

7. Blikle Andrzej Jacek, 8. Iszkowski Wacław Bogdan, 9. Mazur Zygmunt,

za wybitne zasługi w pracy zawodowej i działalności społecznej:

KRZYŻEM OFICERSKIM

ORDERU ODRODZENIA POLSKI

10. Dydymski Alfred Jan,

KRZYŻEM KAWALERSKIM

ORDERU ODRODZENIA POLSKI

11. Badura Paweł, 12. Bendera Ryszard Roman, 13. Chrząstowska Anna, 14. Łozowski Kazimierz, 15. Szlachta Aleksander Jacenty,

za wybitne zasługi w pracy zawodowej:

KRZYŻEM OFICERSKIM

ORDERU ODRODZENIA POLSKI

16. Biernacki Edward Marian,

KRZYŻEM KAWALERSKIM

ORDERU ODRODZENIA POLSKI

17. Borowa-Babik Weronika, 18. Cieliczka Jan, 19. Duda Wiesław Jan, 20. Grzegorzewski Bogdan, 21. Homa Stanisław, 22. Lipczyński Romuald, 23. Manek Stanisław, 24. Ołowiak-Mroczek Elżbieta Aniela, 25. Pacewicz Andrzej, 26. Pawełczak Ireneusz Stanisław, 27. Sługocki Stanisław Józef, 28. Suchy Maria, 29. Urbaniak Jan Piotr, 30. Wychowaniec Bogusław, 31. Żuk Józef,

za wybitne zasługi w działalności na rzecz ochrony przeciwpożarowej:

KRZYŻEM OFICERSKIM

ORDERU ODRODZENIA POLSKI

32. Bednarek Zoja, 33. Michałowski Waldemar Marek,

KRZYŻEM KAWALERSKIM

ORDERU ODRODZENIA POLSKI

34. Bareja Czesław, 35. Kaczyński Marian, 36. Kamiński Ryszard, 37. Kwidziński Edmund, 38. Łączkowski Janusz, 39. Psujek Ryszard, 40. Sztarbała Andrzej, 41. Zbylut Irena Maria,

za wybitne zasługi w działalności na rzecz honorowego krwiodawstwa:

KRZYŻEM OFICERSKIM

ORDERU ODRODZENIA POLSKI

42. Kasperkowicz Jerzy Władysław, 43. Kosik Lesław, 44. Kostyk Bogusław, 45. Kowalewski Tadeusz Stanisław, 46. Witkowski Konstanty, 47. Żuk Henryk,

KRZYŻEM KAWALERSKIM

ORDERU ODRODZENIA POLSKI

48. Czajkowski Andrzej, 49. Goch Marian Józef, 50. Grębla Andrzej, 51. Hałasa Zbigniew, 52. Janeta Zbigniew, 53. Jaśkaczek Stanisław, 54. Łukaszewski Waldemar Wojciech, 55. Makowiecki Bogdan Kazimierz, 56. Malewska Barbara Danuta, 57. Mierczak Kazimierz Marek, 58. Nowak Czesław Kazimierz, 59. Okrasa Mirosław, 60. Piotrowski Bogdan, 61. Sarba Jerzy Franciszek, 62. Skorupka Jacek, 63. Targalski Włodzimierz Kazimierz, 64. Teper Teresa Wiktoria, 65. Tokarczuk Bronisław,

za wybitne zasługi w działalności społecznej na rzecz Stowarzyszenia Przyjaciół Iwonicza-Zdroju:

KRZYŻEM OFICERSKIM

ORDERU ODRODZENIA POLSKI

66. Rajchel Józef Władysław,

KRZYŻEM KAWALERSKIM

ORDERU ODRODZENIA POLSKI

67. Michalak Janusz Mirosław,

KRZYŻEM KAWALERSKIM

ORDERU ODRODZENIA POLSKI

za wybitne zasługi w pracy naukowej i dydaktycznej w dziedzinie medycyny:

68. Czernicki Jan Władysław, 69. Kostka Barbara Bożena, 70. Kruk-Jeromin Julia, 71. Wąsowska-Królikowska Krystyna Danuta,

za wybitne zasługi w pracy naukowej i badawczej w dziedzinie geologii

72. Marks Leszek Eugeniusz,

za wybitne zasługi dla rozwoju energetyki

73. Kida Kazimierz Mikołaj,

za wybitne zasługi dla kultury polskiej, za osiągnięcia w pracy zawodowej:

74. Kończal Antoni, 75. Ryl-Krystianowski Janusz Maria,

za wybitne zasługi dla rozwoju muzealnictwa

76. Odoj Romuald,

za wybitne zasługi w działalności na rzecz ochrony granicy państwowej:

77. Kalinowski Jerzy, 78. Kasior Roman Stefan, 79. Piątkowski Czesław,

za wybitne zasługi w działalności związkowej:

80. Bielawski Henryk, 81. Dahm Roman Henryk, 82. Dembowski Stanisław, 83. Gołąb Bogusław Kazimierz, 84. Koślicki Stefan, 85. Matacz Jan Marian, 86. Mielewczyk Kazimierz, 87. Powierski Lech, 88. Ściubidło Edward, 89. Treder Andrzej Czesław, 90. Wasilewski Kazimierz, 91. Widz Henryk, 92. Zdeb Kazimierz, 93. Żuk Mieczysław,

za wybitne zasługi w działalności na rzecz środowiska kombatanckiego

94. Siuda Tadeusz Feliks,

za wybitne zasługi w działalności społecznej

95. Marmura Czesław Józef.