Monitor Polski

M.P.2005.22.336

| Akt indywidualny
Wersja od: 11 kwietnia 2005 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 14 stycznia 2005 r.
o nadaniu orderów

Rej. 14/2005

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, poz. 1177, z 2000 r. Nr 62, poz. 718 oraz z 2002 r. Nr 74, poz. 676), odznaczeni zostają

za wybitne zasługi dla rozwoju spółdzielczości mleczarskiej

KRZYŻEM KAWALERSKIM

ORDERU ODRODZENIA POLSKI

1. Michaś Zenon Józef, 2. Pustkowski Marian.