Monitor Polski

M.P.2005.19.302

| Akt indywidualny
Wersja od: 3 kwietnia 2005 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 16 grudnia 2004 r.
o nadaniu orderów

Rej. 302/2004

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, poz. 1177, z 2000 r. Nr 62, poz. 718 oraz z 2002 r. Nr 74, poz. 676), na wniosek Prezesa Rady Ministrów, zaopiniowany przez Kapitułę Orderu Odrodzenia Polski, odznaczeni zostają:

za wybitne zasługi na rzecz rozwoju służby zdrowia:

KRZYŻEM KOMANDORSKIM

ORDERU ODRODZENIA POLSKI

1. Juszczyk Ryszard Jacek, 2. Mackiewicz Stefan Henryk,

KRZYŻEM OFICERSKIM

ORDERU ODRODZENIA POLSKI

3. Tambor Marian Ireneusz,

KRZYŻEM KAWALERSKIM

ORDERU ODRODZENIA POLSKI

4. Zawilska Krystyna Maria,

za wybitne zasługi w pracy naukowo-badawczej na rzecz gospodarki narodowej:

KRZYŻEM KOMANDORSKIM

ORDERU ODRODZENIA POLSKI

5. Lipowczan Adam,

KRZYŻEM KAWALERSKIM

ORDERU ODRODZENIA POLSKI

6. Gołębiewski Wiesław Marek,

za wybitne zasługi w pracy naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej:

KRZYŻEM OFICERSKIM

ORDERU ODRODZENIA POLSKI

7. Czopek Kazimierz,

KRZYŻEM KAWALERSKIM

ORDERU ODRODZENIA POLSKI

8. Kukiałka Stefan,

za wybitne zasługi dla rozwoju gospodarki narodowej:

KRZYŻEM OFICERSKIM

ORDERU ODRODZENIA POLSKI

9. Graniczny Jurand Zbyszko, 10. Wojciechowski Wacław Jerzy,

KRZYŻEM KAWALERSKIM

ORDERU ODRODZENIA POLSKI

11. Danisz Czesław Kazimierz, 12. Gradecki Zbigniew Kazimierz, 13. Kasztelewicz Zbigniew Kazimierz, 14. Misterski Czesław, 15. Pałucha Wit, 16. Parada Piotr, 17. Wojtynek Józef, 18. Wójcik Stanisław Andrzej,

za wybitne zasługi dla rozwoju środowiska i gospodarki wodnej:

KRZYŻEM OFICERSKIM

ORDERU ODRODZENIA POLSKI

19. Derda Eugeniusz Jacek,

KRZYŻEM KAWALERSKIM

ORDERU ODRODZENIA POLSKI

20. Kotowski Bolesław,

za wybitne zasługi w działalności społecznej na rzecz Polskiego Czerwonego Krzyża:

KRZYŻEM OFICERSKIM

ORDERU ODRODZENIA POLSKI

21. Pawlak Jan,

KRZYŻEM KAWALERSKIM

ORDERU ODRODZENIA POLSKI

22. Godzwa Henryka Janina, 23. Król Jerzy, 24. Miś Adam, 25. Opiłka Czesław Wiesław,

KRZYŻEM OFICERSKIM

ORDERU ODRODZENIA POLSKI

za wybitne zasługi w projektowaniu obiektów drogowo-mostowych

26. Pawlaczyk Andrzej,

za wybitne zasługi w działalności kombatanckiej

27. Chmielewski Mirosław Jakub,

KRZYŻEM KAWALERSKIM

ORDERU ODRODZENIA POLSKI

za wybitne zasługi dla rozwoju energetyki:

28. Bożentowicz Lech Kazimierz, 29. Granatowicz Stefan, 30. Kowalak Jan Mieczysław,

za wybitne zasługi dla rozwoju infrastruktury wodnej:

31. Kwiecień Czesław, 32. Timofiejuk Aleksander,

za wybitne zasługi w pracy naukowo-badawczej i organizacyjnej:

33. Bielecka Maria, 34. Brzezińska-Ślebodzińska Maria Ewa, 35. Mnich Marian,

za wybitne zasługi dla rozwoju kultury:

36. Berwaldt Jacek, 37. Kus Eugeniusz Juliusz,

za wybitne zasługi w pracy zawodowej i działalności społecznej:

38. Miszczuk Jerzy, 39. Młynarczyk Ludwik Krzysztof,

za wybitne zasługi w działalności na rzecz ochrony zabytków

40. Czub Zofia,

za wybitne zasługi w upowszechnianiu kultury, za działalność społeczną

41. Drozd Antoni,

za wybitne zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej:

42. ks. Graniczka Tadeusz Władysław, 43. Huk Tomasz, 44. Kraska Stanisław,

za wybitne zasługi w działalności na rzecz honorowego krwiodawstwa

45. Walenciak Wojciech Jerzy,

za wybitne zasługi dla rozwoju służby celnej

46. Kowalewski Jerzy Wojciech,

za wybitne zasługi dla rozwoju sportu:

47. Domarski Jan Andrzej, 48. Ginalski Bronisław Józef, 49. Wilejto Jadwiga, 50. Ziembicki Józef.