Nadanie orderów. - M.P.2004.20.357 - OpenLEX

Nadanie orderów.

Monitor Polski

M.P.2004.20.357

Akt indywidualny
Wersja od: 14 maja 2004 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 12 grudnia 2003 r.
o nadaniu orderów

Rej. 279/2003

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483) oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, poz. 1177, z 2000 r. Nr 62, poz. 718 oraz z 2002 r. Nr 74, poz. 676) odznaczeni zostają:

za wybitne zasługi w działalności na rzecz rozwoju gospodarki rolnej

KRZYŻEM KAWALERSKIM

ORDERU ODRODZENIA POLSKI

1. Dereziński Leszek, 2. Grzegorzewski Stanisław Melchior, 3. Janicki Czesław, 4. Pacholarz Jan, 5. Skotnicki Feliks, 6. Urbanowski Ignacy Marek,

za wybitne zasługi w działalności społecznej na rzecz osób niepełnosprawnych

KRZYŻEM KAWALERSKIM

ORDERU ODRODZENIA POLSKI

7. Paneczko Jerzy Franciszek.