Nadanie orderów. - M.P.2004.15.239 - OpenLEX

Nadanie orderów.

Monitor Polski

M.P.2004.15.239

Akt indywidualny
Wersja od: 30 marca 2004 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 18 listopada 2003 r.
o nadaniu orderów

Rej. 263/2003

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483) oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, poz. 1177, z 2000 r. Nr 62, poz. 718 oraz z 2002 r. Nr 74, poz. 676) odznaczeni zostają:

za wybitne zasługi dla rozwoju kolejnictwa:

KRZYŻEM OFICERSKIM

ORDERU ODRODZENIA POLSKI

1. Augustowski Tadeusz,

KRZYŻEM KAWALERSKIM

ORDERU ODRODZENIA POLSKI

2. Wach Andrzej,

za wybitne zasługi w rozwijaniu współpracy z polskimi placówkami naukowymi

KRZYŻEM OFICERSKIM

ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

obywatel Republiki Korei

3. Cheong Byung-Kwon,

obywatele Stanów Zjednoczonych Ameryki:

4. Szarmach Paul E., 5. Turaj Frank.