Nadanie orderów. - M.P.2004.5.93 - OpenLEX

Nadanie orderów.

Monitor Polski

M.P.2004.5.93

Akt indywidualny
Wersja od: 30 stycznia 2004 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 6 października 2003 r.
o nadaniu orderów

Rej. 226/2003

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483) oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, poz. 1177, z 2000 r. Nr 62, poz. 718 oraz z 2002 r. Nr 74, poz. 676), za wybitne zasługi w niesieniu pomocy polskim turystom zaginionym w górach Fagaras w Rumunii odznaczeni zostają obywatele Rumunii:

KRZYŻEM OFICERSKIM

ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

1. Mustea Nicolae,

KRZYŻEM KAWALERSKIM

ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

2. Popa Sorin, 3. Tulpan Teodor.