Nadanie orderów.

Monitor Polski

M.P.2002.30.478

| Akt indywidualny
Wersja od: 15 lipca 2002 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 23 kwietnia 2002 r.
o nadaniu orderów.

Rej. 78/2002

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483) oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, poz. 1177, z 2000 r. Nr 62, poz. 718 i z 2002 r. Nr 74, poz. 676), na wniosek Prezesa Rady Ministrów, zaopiniowany przez Kapitułę Orderu Odrodzenia Polski, odznaczeni zostają:

za wybitne zasługi dla rozwoju nauki polskiej

KRZYŻEM WIELKIM

ORDERU ODRODZENIA POLSKI

1. Nałęcz Maciej,

za wybitne zasługi w pracy naukowej na rzecz gospodarki narodowej:

KRZYŻEM KOMANDORSKIM

ORDERU ODRODZENIA POLSKI

2. Bisztyga Kazimierz, 3. Frydrych Jerzy Jan, 4. Szklarski Ludger Mirosław,

KRZYŻEM OFICERSKIM

ORDERU ODRODZENIA POLSKI

5. Hansel Józef, 6. Korbel Andrzej Stanisław, 7. Kreczmer Stanisław, 8. Pach Antoni Klemens, 9. Peszat Czesław Stanisław, 10. Rychlicki Stanisław Antoni, 11. Świątkowski Kazimierz Jan, 12. Włodek Romuald,

KRZYŻEM KAWALERSKIM

ORDERU ODRODZENIA POLSKI

13. Białas Stanisław, 14. Blicharski Marek Ryszard, 15. Bochniak Włodzimierz Maciej, 16. Gęga Józef, 17. Jewulski Jan Michał, 18. Kazanecki Jan, 19. Maksymowicz Andrzej Zbigniew, 20. Maksymowicz Lidia Jadwiga, 21. Stryczek Stanisław Antoni, 22. Tasak Edmund, 23. Wasilewska-Radwańska Marta Kazimiera, 24. Wrona Roman Paweł,

za wybitne zasługi w działalności kombatanckiej:

KRZYŻEM KOMANDORSKIM

ORDERU ODRODZENIA POLSKI

25. Strzelecki Henryk, 26. Szymankiewicz Włodzimierz Andrzej,

KRZYŻEM OFICERSKIM

ORDERU ODRODZENIA POLSKI

27. Pecio Edward, 28. Zubrzycki Józef,

KRZYŻEM KAWALERSKIM

ORDERU ODRODZENIA POLSKI

29. Jędruszczak Mieczysław,

za wybitne zasługi w umacnianiu suwerenności i obronności kraju:

KRZYŻEM KOMANDORSKIM

ORDERU ODRODZENIA POLSKI

30. gen. bryg. Żygis Franciszek,

KRZYŻEM OFICERSKIM

ORDERU ODRODZENIA POLSKI

31. płk Jaremek Jerzy Michał, 32. płk Medyk Józef, 33. kmdr Sołkiewicz Henryk, 34. płk Zaskórski Piotr Ignacy,

KRZYŻEM KAWALERSKIM

ORDERU ODRODZENIA POLSKI

35. Belowski Andrzej Walerian, 36. ppłk Dudziak Tadeusz, 37. płk Gabryś Jan, 38. płk Galec Zbigniew Marcin, 39. Grobelny Józef, 40. płk Jankowiak Jan, 41. płk Jazienicki Paweł Piotr, 42. płk Kossowski Marian, 43. płk Moskal Edward Władysław, 44. płk Nowicki Janusz Zdzisław, 45. Piękoś Maria Franciszka, 46. płk Probucki Andrzej, 47. ppłk Rozmus Janusz, 48. płk Tomicki Jerzy Bogdan,

za wybitne zasługi w pracy naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej:

KRZYŻEM KOMANDORSKIM

ORDERU ODRODZENIA POLSKI

49. Puchalski Zbigniew Zenon,

KRZYŻEM OFICERSKIM

ORDERU ODRODZENIA POLSKI

50. Orczyk Józef Stanisław, 51. Wesołowski Marian,

KRZYŻEM OFICERSKIM

ORDERU ODRODZENIA POLSKI

za wybitne zasługi dla rozwoju przemysłu stoczniowego

52. Soyka Piotr Henryk,

za wybitne zasługi na rzecz rozwoju gospodarki wodnej

53. Czaja Edward Stanisław,

za wybitne zasługi w pracy zawodowej oraz w działalności społecznej i samorządowej

54. Pawlik Jan,

za wybitne zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej

55. Krysiński Leon,

za wybitne zasługi w twórczości artystycznej

56. Strzyżyński Stanisław,

za wybitne zasługi dla rozwoju muzealnictwa polskiego:

KRZYŻEM OFICERSKIM

ORDERU ODRODZENIA POLSKI

57. Perkowska Teresa Justyna, 58. Piwkowski Włodzimierz, 59. Ruszczyc Ferdynand Bohdan,

KRZYŻEM KAWALERSKIM

ORDERU ODRODZENIA POLSKI

60. Chruszczyńska Jadwiga Maria, 61. Eustachiewicz-Zielińska Janina, 62. Kurek Helena, 63. Milicer Ewa, 64. Płomińska Zofia Małgorzata, 65. Załęski Krzysztof,

za wybitne zasługi dla rozwoju gospodarki narodowej, za działalność społeczną:

KRZYŻEM OFICERSKIM

ORDERU ODRODZENIA POLSKI

66. Nikel Alojzy,

KRZYŻEM KAWALERSKIM

ORDERU ODRODZENIA POLSKI

67. Stąporek Jerzy,

za wybitne zasługi w działalności publicystycznej i społecznej:

KRZYŻEM OFICERSKIM

ORDERU ODRODZENIA POLSKI

68. Wultański Jerzy Włodzimierz,

KRZYŻEM KAWALERSKIM

ORDERU ODRODZENIA POLSKI

69. Przybylski Ryszard Henryk,

za wybitne zasługi w działalności na rzecz przeciwdziałania alkoholizmowi i innym uzależnieniom:

KRZYŻEM OFICERSKIM

ORDERU ODRODZENIA POLSKI

70. Gruszczak Wiesław Franciszek,

KRZYŻEM KAWALERSKIM

ORDERU ODRODZENIA POLSKI

71. Figlewicz Józef,

za wybitne zasługi na rzecz ochrony przeciwpożarowej, za działalność społeczną:

KRZYŻEM OFICERSKIM

ORDERU ODRODZENIA POLSKI

72. Galos Zygmunt,

KRZYŻEM KAWALERSKIM

ORDERU ODRODZENIA POLSKI

73. Łazarz Kazimierz, 74. Wroński Kazimierz Antoni,

KRZYŻEM KAWALERSKIM

ORDERU ODRODZENIA POLSKI

za wybitne zasługi w pracy naukowej i dydaktycznej

75. Rogalska Stanisława Maria,

za wybitne zasługi na rzecz rozwoju gospodarki narodowej

76. Pawelski Stanisław Tadeusz,

za wybitne zasługi na rzecz rozwoju transportu samochodowego

77. Dorosiewicz Tadeusz Franciszek, 78. Łepkowski Czesław Marian,

za wybitne zasługi na rzecz rozwoju drogownictwa

79. Sobula Marian,

za wybitne zasługi na rzecz rozwoju gospodarki wodnej

80. Kowalczyk Stanisław Waldemar,

za wybitne zasługi w pracy zawodowej i działalności społecznej

81. Śpiewanowski Sergiusz,

za wybitne zasługi na rzecz służby sanitarno-epidemiologicznej

82. Frąszczak Stanisław,

za wybitne zasługi na rzecz rozwoju bibliotekarstwa i czytelnictwa

83. Ćwiklińska Bogumiła Mirosława,

za wybitne zasługi na rzecz rozwoju kultury regionalnej, za działalność charytatywną

84. Nowak-Węklar Jolanta,

za wybitne zasługi w działalności społecznej na rzecz ochrony dóbr kultury regionu przemyskiego

85. Jaroch Antoni,

za wybitne zasługi w pracy dziennikarskiej, za działalność społeczną

86. Winiarski Janusz Andrzej,

za wybitne zasługi w pracy zawodowej oraz w działalności na rzecz społeczności lokalnej

87. Wądołowski Stanisław,

za wybitne zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej

88. Kuśmierski August Marian, 89. Włodarczak Wiesław,

za wybitne zasługi w działalności na rzecz ochrony środowiska

90. Biały Edward,

za wybitne zasługi w działalności społecznej na rzecz rozwoju sportu

91. Pietrzykowski Zdzisław.