Nadanie orderów.

Monitor Polski

M.P.2001.39.635

Akt indywidualny
Wersja od: 13 listopada 2001 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 20 lipca 2001 r.
o nadaniu orderów.

Rej. 170/2001

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483) oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, poz. 1177 i z 2000 r. Nr 62, poz. 718), za wybitne zasługi dla niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej, za działalność społeczną na rzecz organizacji kombatanckich, odznaczeni zostają:

KRZYŻEM KOMANDORSKIM

ORDERU ODRODZENIA POLSKI

1. Kostia Tadeusz Adam,

KRZYŻEM OFICERSKIM

ORDERU ODRODZENIA POLSKI

2. Chełmiński Tomasz, 3. Kopyt Edward Wiktor, 4. Kostarski Tadeusz, 5. Kulesza Juliusz, 6. Ładyński Zdzisław Antoni, 7. Łagodzki Henryk, 8. Malinowska Irena Antonina, 9. Olczak Henryk Kazimierz, 10. Różycka Barbara, 11. Skomorowski Wiesław Ryszard, 12. Zakrzewski Jerzy,

KRZYŻEM KAWALERSKIM

ORDERU ODRODZENIA POLSKI

13. Adamiak Mieczysław Jerzy, 14. Gostyński Marian, 15. Hoppe Witalis, 16. Komorowski Zbigniew Piotr, 17. Marcinkiewicz Wojciech, 18. Rytel Barbara, 19. Smardzewski Juliusz Stanisław, 20. Zarod Sławomira.