Nadanie orderów.

Monitor Polski

M.P.2001.38.620

Akt indywidualny
Wersja od: 31 października 2001 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 6 sierpnia 2001 r.
o nadaniu orderów.

Rej. 175/2001

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483) oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, poz. 1177 i z 2000 r. Nr 62, poz. 718), na wniosek Prezesa Rady Ministrów, zaopiniowany przez Kapitułę Orderu Odrodzenia Polski, odznaczeni zostają:

za wybitne zasługi w pracy naukowej i dydaktycznej:

KRZYŻEM KOMANDORSKIM

ORDERU ODRODZENIA POLSKI

1. Faron Bolesław, 2. Hernas Czesław, 3. Matuszewski Józef Wojciech, 4. Rutkowski Jerzy Julian, 5. Szreniawski Jan, 6. Turski Ryszard Franciszek, 7. Ziółkowski Józef Julian,

KRZYŻEM OFICERSKIM

ORDERU ODRODZENIA POLSKI

8. Bochno Roman, 9. Broniewicz Witold Czesław, 10. Domański Czesław Kazimierz, 11. Goluda Marian, 12. Górecki Brunon Romuald, 13. Kawecki Zdzisław Romuald, 14. Koper Stanisław, 15. Kotarski Edmund Bernard, 16. Kreja Bogusław Józef, 17. Lewaszkiewicz-Petrykowska Biruta Maria, 18. Nowecki Bogdan Jan, 19. Pomorski Krzysztof Roman, 20. Radwan Stanisław Mikołaj, 21. Sokolewicz Zofia Blanka, 22. Szymczak Tadeusz, 23. Śmietana Zbigniew Jan, 24. Wąsik Feliks, 25. Złotkiewicz Eligiusz Jan,

KRZYŻEM KAWALERSKIM

ORDERU ODRODZENIA POLSKI

26. Andrzejak Ryszard Walenty, 27. Banaś Teresa Czesława, 28. Bokszański Zbigniew Stanisław, 29. Busse Przemysław Jan, 30. Chymuk Maria Stefania, 31. Cybulska Regina, 32. Czaplejewicz Eugeniusz, 33. Depta Andrzej, 34. Dziuba Jerzy Józef, 35. Dziurla Henryk, 36. Filipowicz Antoni Józef, 37. Gabryś Krzysztof, 38. Gajewska Elżbieta Danuta, 39. Gelles Romuald Czesław, 40. Gnatiuk Stanisław, 41. Jadacki Jacek Juliusz, 42. Kamiński Wiesław Andrzej, 43. Klinger Marian, 44. Kuczyński Krzysztof Antoni, 45. Litwińczuk Zygmunt Apolinary, 46. Lorenz Jerzy Bogusław, 47. Łoś-Nowak Teresa, 48. Niżankowska Maria Hanna, 49. Oleszczuk Jan Witold, 50. Osada Jerzy Stanisław, 51. Oset Mirosław, 52. Polmiński Wiesław Józef, 53. Rajchel Zbigniew Andrzej, 54. Ratajczak Emil, 55. Rusek Zbigniew Stanisław, 56. Skrzypiec-Legendziewicz Janina, 57. Smołka Leonard Jan, 58. Szocki Józef, 59. Szumiło Halina, 60. Trojanowski Tomasz, 61. Warwas Maria, 62. Wasilewski Alojzy Jan, 63. Waszkiewicz Ludmiła, 64. Wielosz Marian, 65. Wierzbicki Kazimierz, 66. Wilczek Mieczysław, 67. Wiśniewski Janusz Władysław, 68. Zadrożyńska-Barącz Anna, 69. Zbirski Alojzy Franciszek, 70. Ziętek Marek Franciszek,

za wybitne zasługi w umacnianiu suwerenności i obronności kraju:

KRZYŻEM OFICERSKIM

ORDERU ODRODZENIA POLSKI

71. płk Bielewicz Zbigniew Franciszek, 72. płk Jankowski Stanisław Marian, 73. Zabłocki Eugeniusz Roman,

KRZYŻEM KAWALERSKIM

ORDERU ODRODZENIA POLSKI

74. płk Boguszewski Witalis, 75. Ciechan Wojciech, 76. płk Domaniecki Janusz Aleksander, 77. płk Ficerman Jan, 78. płk Figaj Romauald Grzegorz, 79. Główka Krystyna, 80. płk Jabłoński Tadeusz Jan, 81. płk Jackiewicz Michał, 82. płk Janoś Zbigniew Jacek, 83. płk Jeleniewicz Marian, 84. płk Kieroński Jarosław Zbigniew, 85. płk Kopka Lech Henryk, 86. ppłk Leśniewski Jan, 87. ppłk Nawrocki Józef, 88. płk Ostrowski Zbigniew Wiktor, 89. płk Pawelec Jerzy Bohdan, 90. gen. bryg. Pietrzyk Andrzej Bartłomiej, 91. płk Pogorzelczyk Jerzy, 92. płk Siekiera Jan Zygmunt, 93. płk Słotwiński Stanisław, 94. płk Truszkiewicz Marek Grzegorz, 95. płk Wilantewicz Ryszard, 96. płk Wyrzykowski Roman,

za wybitne zasługi dla kultury polskiej i jej promocji w świecie:

KRZYŻEM OFICERSKIM

ORDERU ODRODZENIA POLSKI

97. Berdyszak Jan,

KRZYŻEM KAWALERSKIM

ORDERU ODRODZENIA POLSKI

98. Palacz Tomasz,

za wybitne zasługi w ratownictwie górskim:

KRZYŻEM OFICERSKIM

ORDERU ODRODZENIA POLSKI

99. Wojciechowski Wojomir,

KRZYŻEM KAWALERSKIM

ORDERU ODRODZENIA POLSKI

100. Hadło Marian, 101. Osiecki Kazimierz, 102. Owoc Henryk,

KRZYŻEM OFICERSKIM

ORDERU ODRODZENIA POLSKI

za wybitne zasługi w działalności społecznej i charytatywnej

103. Daszyk Roman,

za wybitne zasługi dla rozwoju polskiego rolnictwa

104. Rola Józef,

za wybitne zasługi w długoletniej działalności społecznej

105. Skrzypek Maria Wiktoria,

KRZYŻEM KAWALERSKIM

ORDERU ODRODZENIA POLSKI

za wybitne zasługi dla rozwoju i upowszechniania kultury:

106. Balińska Maria Halina, 107. Cybulski Antoni, 108. Kornacki Krzysztof Marian, 109. Kowalczyk Longin Ludwik,

za wybitne zasługi w pracy dydaktycznej w szkolnictwie artystycznym

110. Chyliński Henryk.