Nadanie orderów.

Monitor Polski

M.P.2001.17.288

| Akt indywidualny
Wersja od: 31 maja 2001 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 23 marca 2001 r.
o nadaniu orderów.

Rej. 56/2001

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483) oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, poz. 1177 i z 2000 r. Nr 62, poz. 718), na wniosek Ministra Spraw Zagranicznych, odznaczeni zostają obywatele Republiki Węgierskiej:

za wybitne zasługi w niesieniu pomocy polskim uchodźcom w czasie II wojny światowej

KRZYŻEM KOMANDORSKIM Z GWIAZDĄ

ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

pośmiertnie

1. Teleki Pál,

za wybitne zasługi w rozwijaniu współpracy regionalnej

KRZYŻEM OFICERSKIM

ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

2. Bali István,

za wybitne zasługi w rozwijaniu polsko-węgierskiej współpracy

KRZYŻEM KAWALERSKIM

ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

3. Bakonyi Erika, 4. Nagyiványi Zoltán.