Monitor Polski

M.P.2001.14.237

| Akt indywidualny
Wersja od: 11 maja 2001 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 9 marca 2001 r.
o nadaniu orderów.

Rej. 46/2001

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483) oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, poz. 1177 i z 2000 r. Nr 62, poz. 718) odznaczeni zostają:

za wybitne zasługi dla umacniania obronności i suwerenności kraju

KRZYŻEM KOMANDORSKIM Z GWIAZDĄ

ORDERU ODRODZENIA POLSKI

pośmiertnie

1. Dębicki Mieczysław,

za wybitne zasługi w działalności na rzecz samorządu przedsiębiorców budowlanych

KRZYŻEM KAWALERSKIM

ORDERU ODRODZENIA POLSKI

pośmiertnie

2. Bardziński Andrzej Waldemar.