Nadanie orderów.

Monitor Polski

M.P.2001.5.92

| Akt indywidualny
Wersja od: 13 lutego 2001 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 13 grudnia 2000 r.
o nadaniu odznaczeń.

Rej. 309/2000

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483) oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, poz. 1177 i z 2000 r. Nr 62, poz. 718) odznaczeni zostają

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

za zasługi w pracy naukowej i dydaktycznej oraz w działalności organizacyjnej

1. Fiszer Józef, 2. Krajewski Józef,

za zasługi w pracy zawodowej

3. Goszczyńska Teresa Władysława,

za zasługi w pracy zawodowej w administracji rządowej, za działalność społeczną

4. Burakowski Leszek,

za zasługi w działalności na rzecz społeczności regionu świętokrzyskiego

5. Tekiel Andrzej Adam,

za zasługi w działalności kombatanckiej

6. Rubkiewicz Stanisław.