Monitor Polski

M.P.1998.46.650

| Akt indywidualny
Wersja od: 31 grudnia 1998 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 3 listopada 1998 r.
o nadaniu orderów.

Rej. 238/98

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483) oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450), na wniosek Prezesa Rady Ministrów, zaopiniowany przez Kapitułę Orderu Odrodzenia Polski, odznaczeni zostają:

za wybitne zasługi dla kultury polskiej, za propagowanie folkloru Ziemi Śląskiej

KRZYŻEM KOMANDORSKIM Z GWIAZDĄ

ORDERU ODRODZENIA POLSKI

1. Hadyna Stanisław s. Jerzego,

za wybitne zasługi dla kultury polskiej, za osiągnięcia w twórczości kompozytorskiej

2. Wiłkomirski Józef s. Alfreda,

za wybitne zasługi dla rozwoju muzealnictwa:

KRZYŻEM KOMANDORSKIM

ORDERU ODRODZENIA POLSKI

3. Starzewska Maria c. Tadeusza,

KRZYŻEM KAWALERSKIM

ORDERU ODRODZENIA POLSKI

4. Hermansdorfer Mariusz s. Mariana, 5. Łukaszewicz Piotr s. Karola, 6. Majewska Grażyna c. Wiktora, 7. Zaremba Tadeusz s. Romana,

za wybitne zasługi w propagowaniu idei czerwonokrzyskiej

KRZYŻEM OFICERSKIM

ORDERU ODRODZENIA POLSKI

8. Kowal Stanisław s. Józefa,

za wybitne zasługi w pracy naukowo-dydaktycznej, za zasługi w działalności społecznej

9. Pospiszyl Kazimierz s. Mariana, 10. Suwiński Jerzy s. Jerzego,

za wybitne zasługi dla gospodarki narodowej:

KRZYŻEM OFICERSKIM

ORDERU ODRODZENIA POLSKI

11. Kwaśnicki Stanisław s. Ludwika, 12. Smutkiewicz Marian s. Mariana,

KRZYŻEM KAWALERSKIM

ORDERU ODRODZENIA POLSKI

13. Giżejowski Roman s. Tadeusza, 14. Jakubiec Mieczysław s. Stefana, 15. Kempny Zygmunt s. Albina, 16. Kita Stanisław s. Ignacego, 17. Mycek Michał s. Michała, 18. Nowak Zbigniew s. Edwarda, 19. Paczkowski Rajmund s. Zygmunta, 20. Pawłowski Karol s. Aleksandra, 21. Trela Józef s. Jana,

za wybitne zasługi dla umacniania suwerenności i obronności kraju:

KRZYŻEM OFICERSKIM

ORDERU ODRODZENIA POLSKI

22. płk Leszega Józef s. Jana,

KRZYŻEM KAWALERSKIM

ORDERU ODRODZENIA POLSKI

23. płk Buczek Józef s. Stanisława, 24. płk Juszczak Andrzej s. Mariana, 25. płk Kasprzyk Józef s. Andrzeja, 26. płk Królik Tadeusz s. Stanisława, 27. płk Łyczak Piotr s. Piotra, 28. kmdr Morgaś Wacław s. Jana, 29. płk Piekarski Stanisław s. Feliksa, 30. płk Porajski Henryk s. Jerzego, 31. st. chor. szt. Szarek Marian s. Franciszka, 32. płk Szwedek Józef s. Andrzeja, 33. ppłk Wiśniewski Adam s. Wawrzyńca,

za wybitne zasługi w działalności kombatanckiej i społecznej:

KRZYŻEM OFICERSKIM

ORDERU ODRODZENIA POLSKI

34. Orlicz Zofia c. Franciszka,

KRZYŻEM KAWALERSKIM

ORDERU ODRODZENIA POLSKI

35. Dudzińska Bożena c. Stanisława,

za wybitne zasługi dla rozwoju kolejnictwa:

KRZYŻEM OFICERSKIM

ORDERU ODRODZENIA POLSKI

36. Wolfram Tadeusz s. Witolda,

KRZYŻEM KAWALERSKIM

ORDERU ODRODZENIA POLSKI

37. Markiewicz Andrzej s. Jana, 38. Niemiec Janusz s. Piotra, 39. Rakowski Stanisław s. Stanisława, 40. Suchecki Leszek s. Józefa, 41. Żelazowski Kazimierz s. Kazimierza,

za wybitne osiągnięcia w pracy pedagogicznej, za zasługi w propagowaniu kultury

KRZYŻEM KAWALERSKIM

ORDERU ODRODZENIA POLSKI

42. Ciszyńska Barbara c. Franciszka, 43. Frankowski Marian s. Michała,

za wybitne osiągnięcia w pracy zawodowej, za zasługi w działalności społecznej:

44. Daugielewicz Stanisław s. Jana, 45. Felczak Marian s. Walentego, 46. Giera Mirosław s. Edwarda, 47. Jakubczak Jerzy s. Władysława, 48. Molenda Jan s. Stanisława, 49. Przychodzeń Elżbieta c. Czesława, 50. mł. insp. Smolak Leszek s. Antoniego, 51. Stasiński Adam s. Jana,

za wybitne zasługi dla rozwoju kultury regionu świętokrzyskiego:

52. Kawiorski Henryk s. Henryka, 53. Nyczaj Stanisław s. Michała, 54. Pająk Stanisław s. Wacława, 55. Skrobacz Leonard s. Ignacego, 56. Szura Andrzej s. Rudolfa, 57. Wiącek Tadeusz s. Franciszka,

za wybitne zasługi dla rozwoju medycyny, za osiągnięcia w pracy naukowej i badawczej:

58. Kuźmińska Anna c. Zygmunta, 59. Laskowski Ryszard s. Władysława, 60. Świątecka Grażyna c. Witolda,

za wybitne zasługi w działalności na rzecz ochrony przeciwpożarowej:

61. Rudaś Janusz s. Henryka, 62. Stukus Eugeniusz s. Romana,

za wybitne zasługi w umacnianiu bezpieczeństwa polskich granic:

63. Szlęzak Bohdan s. Antoniego, 64. Zagórski Zbigniew s. Stanisława,

za wybitne zasługi dla ochrony zdrowia, za propagowanie idei honorowego krwiodawstwa

65. Dubaniowska-Boguszyńska Danuta c. Dionizego,

za wybitne zasługi dla Politechniki Poznańskiej, za osiągnięcia w pracy organizatorskiej

66. Fiebich Ryszard s. Czesława,

za wybitne zasługi dla oświaty, za osiągnięcia w pracy pedagogicznej

67. Frączek Andrzej s. Bartłomieja,

za wybitne osiągnięcia w pracy naukowo-dydaktycznej, za zasługi w działalności społecznej na rzecz rozwoju Małopolski

68. Jarosz Antoni s. Antoniego,

za wybitne zasługi w propagowaniu sztuki fotograficznej, za działalność społeczną

69. Kryda Zbigniew s. Eugeniusza,

za wybitne zasługi dla Biblioteki Śląskiej, za popularyzowanie wiedzy o książce

70. Malicki Jan s. Ignacego,

za wybitne zasługi w działalności samorządowej, społecznej i charytatywnej

71. Taworski Tadeusz s. Włodzimierza,

za wybitne zasługi w działalności na rzecz rozwoju systemu obrony cywilnej kraju

72. Wójtowicz Czesław s. Franciszka.