Monitor Polski

M.P.1998.45.634

| Akt indywidualny
Wersja od: 21 grudnia 1998 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 19 października 1998 r.
o nadaniu orderów.

Rej. 221/98

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483) oraz ustawy z dnia 16 październia 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 4501, na wniosek Prezesa Rady Ministrów, zaopiniowany przez Kapitułę Orderu Odrodzenia Polski, odznaczeni zostają:

za wybitne zasługi dla rozwoju postępu naukowo-technicznego oraz działalność społeczną

KRZYŻEM KOMANDORSKIM Z GWIAZDĄ

ORDERU ODRODZENIA POLSKI

1. Szeliński Marian s. Ludwika,

za wybitne zasługi dla rozwoju gospodarki narodowej:

KRZYŻEM KOMANDORSKIM

ORDERU ODRODZENIA POLSKI

2. Kozłowski Bolesław s. Michała, 3. Witkowski Jan s. Franciszka,

KRZYŻEM OFICERSKIM

ORDERU ODRODZENIA POLSKI

4. Irzeński Edward s. Jana, 5. Kulikowski Feliks s. Aleksandra, 6. Mazurkiewicz Władysław s. Władysława, 7. Wężyk Władysław s. Władysława,

KRZYŻEM KAWALERSKIM

ORDERU ODRODZENIA POLSKI

8. Dziuba Wiesław s. Antoniego, 9. Karnas Grażyna c. Zygmunta, 10. Kłoczko Marek s. Jana, 11. Kryński Zdzisław s. Mariana, 12. Krysińska Teresa c. Tadeusza, 13. Lysek Norbert s. Ryszarda, 14. Rajpert Andrzej s. Mieczysława, 15. Romuk Józef s. Józefa, 16. Sitarski Stanisław s. Mariana, 17. Trzcionka Piotr s. Waltera, 18. Zagrobelny Tadeusz s. Piotra,

za wybitne zasługi w pracy naukowo-dydaktycznej:

KRZYŻEM KOMANDORSKIM

ORDERU ODRODZENIA POLSKI

19. Krzyżanowski Maciej s. Wawrzyńca,

KRZYŻEM OFICERSKIM

ORDERU ODRODZENIA POLSKI

20. Czerwonko Jerzy s. Czesława, 21. Koch Jan s. Karola, 22. Kubicki Józef s. Stefana, 23. Kurzawa Ryszard s. Stanisława, 24. Mikulska Hanna c. Apolinarego, 25. Nowak Marian s. Stanisława, 26. Rowińska-Zakrzewska Ewa c. Ksawerego, 27. Żebrowski Henryk s. Stanisława,

KRZYŻEM KAWALERSKIM

ORDERU ODRODZENIA POLSKI

28. Buchwald Joachim s. Maksymiliana, 29. Czoch Ryszard s. Bolesława, 30. Greblicki Włodzimierz s. Stefana, 31. Kucharski Stanisław s. Jana, 32. Lech Mieczysław s. Józefa, 33. Mrozowicz Juliusz s. Franciszka, 34. Orłowska-Kowalska Teresa c. Kazimierza, 35. Uruski Marceli s. Mariana, 36. Zieliński Jan s. Bronisława, 37. Żyrnicki Wiesław s. Eugeniusza,

za wybitne zasługi w umacnianiu suwerenności i obronności kraju:

KRZYŻEM KOMANDORSKIM

ORDERU ODRODZENIA POLSKI

38. Skoczylas Zbigniew s. Szczepana,

KRZYŻEM OFICERSKIM

ORDERU ODRODZENIA POLSKI

39. płk Cichosz Jerzy s. Franciszka,

KRZYŻEM KAWALERSKIM

ORDERU ODRODZENIA POLSKI

40. ppłk Bieganowski Franciszek s. Teofila, 41. Bielicka Halina c. Józefa, 42. płk Borowczyk Wiesław s. Jana, 43. płk Chruszczewski Adam s. Stanisława, 44. płk Chwojnicki Stanisław s. Aleksandra, 45. ppłk Ciemnicki-Tuchomicki Marek s. Bazylego, 46. płk Dudra Mikołaj s. Michała, 47. płk Flanek Czesław s. Władysława, 48. gen. bryg. Grobelny Benedykt s. Stanisława, 49. płk Huzarski Michał s. Franciszka, 50. płk Jabłoński Ryszard s. Jana, 51. Jaczyńska Zofia c. Kazimierza, 52. płk Jasiukiewicz Czesław s. Czesława, 53. płk Kajdas Krzysztof s. Franciszka, 54. płk Kazaniecki Alfred s. Franciszka, 55. płk Kikosicki Jan s. Władysława, 56. kontradm. Komorowski Antoni s. Hieronima, 57. płk Kondratowicz Zenon s. Ludwika, 58. płk Kot Adam s., Jana, 59. płk Kropacz Józef s. Antoniego, 60. gen. bryg. Kuziora Tadeusz s. Józefa, 61. płk Madejczyk Paweł s. Stefana, 62. płk Mańkowski Romuald s. Józefa, 63. płk Marowski Krzysztof s. Kazimierza, 64, płk Petkowicz Janusz s. Jana, 65. płk Pietroń Zdzisław s. Walentego, 66. płk Pietrzyk Kazimierz s. Władysława, 67. ppłk Piotrowicz Waldemar s. Jana, 68. płk Samiec Stanisław s. Józefa, 69. płk Samulak Ryszard s. Józefa, 70. płk Seweryn Franciszek s. Tadeusza, 71. płk Skarbowski Krzysztof s. Józefa, 72. płk Sztuba Andrzej s. Aleksego, 73. płk Troiński Zi7igniew s. Romana, 74. płk Ziniewicz Jerzy s. Stanisława,

za wybitne zasługi dla kultury polskiej:

KRZYŻEM KOMANDORSKIM

ORDERU ODRODZENIA POLSKI

75. Żygulski Zdzisław s. Zdzisława,

KRZYŻEM OFICERSKIM

ORDERU ODRODZENIA POLSKI

76. Jezierska Irena c. Antoniego, 77. Staszel Józef s. Stanisława,

KRZYŻEM KAWALERSKIM

ORDERU ODRODZENIA POLSKI

78. Gałoński Stanisław s. Franciszka, 79. Jujka Zbigniew s. Franciszka, 80. Makowska-Cieleń Anna c. Wojciecha, 81. Matosiuk Mieczysław s. Włodzimierza, 82. Rosłaniec Urszula c. Bolesława, 83. Strutyński Ryszard s. Włodzimierza, 84. Suchoples Wiesław s. Aleksandra, 85. Szewczyk Michat s. Władysława, 86. Wycichowska Ewa c. Romana,

za wybitne zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej:

KRZYŻEM OFICERSKIM

ORDERU ODRODZENIA POLSKI

87. Malara Tadeusz s. Kazimierza,

KRZYŻEM KAWALERSKIM

ORDERU ODRODZENIA POLSKI

88. Bobrowski Bernard s. Michała, 89. Duszyński Dionizy s. Józefa, 90. Gorycki Tadeusz s. Piotra, 91. Kastelik Józef s. Franciszka, 92. Majka Władysław s. Jana, 93. Małysiak Jan s. Franciszka, 94. Szado Adam s. Jana,

KRZYŻEM OFICERSKIM

ORDERU ODRODZENIA POLSKI

za wybitne zasługi dla rozwoju przedsiębiorczości oraz osiągnięcia w działalności społecznej

95. Rakowicz Stanisław s. Wincentego,

za wybitne zasługi w działalności na rzecz rozwoju sportu

96. Ciundziewicki Bogdan s. Eliasza,

za wybitne zasługi w działalności na rzecz ochrony zdrowia:

97. Klenowska Zofia c. Józefa, 98. Ostaszewski Jerzy s. Antoniego, 99. Sośnierz Lidia c. Jana,

za wybitne zasługi w działalności społecznej na rzecz osób niepełnosprawnych i potrzebujących pomocy

100. Kucharski Józef s. Marcina,

za wybitne zasługi w działalności społecznej na rzecz Polskiego Czerwonego Krzyża:

101. Albrych Konrad s. Józefa, 102. Szwedowski Bogusław s. Antoniego,

KRZYŻEM KAWALERSKIM

ORDERU ODRODZENIA POLSKI

za wybitne zasługi w zwalczaniu terroryzmu i międzynarodowej przestępczości zorganizowanej:

103. ppłk Drewniak Leszek s. Jana, 104. ppłk Górka Sławomir s. Feliksa,

za wybitne zasługi w działalności na rzecz spółdzielczości inwalidzkiej

105. Bronowska Janina c. Jana,

za wybitne zasługi w działalności społecznej:

106. Lewicki Adam s. Wincentego, 107. Wiatr Bronisław s. Franciszka, 108. Ziobroń Jan s. Wojciecha,

za wybitne zasługi w działalności społecznej na rzecz ochrony przeciwpożarowej:

109. Gawrylczyk Romuald s. Bolesława, 110. Kowalski Leonard s. Mieczysława,

za wybitne osiągnięcia w dziedzinie hodowli roślin 111. Bielawska Amelia c. Władysława,

za wybitne zasługi w działalności społecznej na rzecz rozwoju ogrodnictwa

112. Pukszto Ryszard s. Stanisława.