Monitor Polski

M.P.1998.45.629

| Akt indywidualny
Wersja od: 21 grudnia 1998 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 9 października 1998 r.
o nadaniu orderów.

Rej. 213/98

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483) oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450), na wniosek Prezesa Rady Ministrów, zaopiniowany przez Kapitułę Orderu Odrodzenia Polski, odznaczeni zostają:

za wybitne zasługi w działalności na rzecz rozwoju sportu i turystyki

KRZYŻEM KOMANDORSKIM

ORDERU ODRODZENIA POLSKI

1. Horodecka Izabella c. Władysława, 2. Serednicki Edward s. Włodzimierza,

za wybitne osiągnięcia w pracy naukowo-dydaktycznej, za zasługi dla rozwoju medycyny

3. Szmeja Zygmunt s. Zygmunta,

za wybitne zasługi w działalności związkowej na rzecz ludzi morza

KRZYŻEM KOMANDORSKIM

ORDERU ODRODZENIA POLSKI

4. Kołaciński Longin s. Sylwestra,

KRZYŻEM OFICERSKIM

ORDERU ODRODZENIA POLSKI

5. Michoń Andrzej s. Józefa, 6. Uziębło Jerzy s. Arkadiusza,

KRZYŻEM KAWALERSKIM

ORDERU ODRODZENIA POLSKI

7. Felski Zbyszko s. Alojzego, 8. Markowski Antoni s. Jana, 9. Wójcik Andrzej s. Stefana, 10. Zelez Andrzej s. Grzegorza,

za wybitne zasługi w upowszechnianiu wiedzy historycznej, za opiekę nad miejscami pamięci narodowej

KRZYŻEM OFICERSKIM

ORDERU ODRODZENIA POLSKI

11. Albrecht Jacek s. Wojciecha,

za wybitne zasługi dla rozwoju bibliotekarstwa

12. Howorka Bolesław s. Michała,

za wybitne zasługi dla rozwoju przemysłu spożywczego oraz działalność społeczną

13. Kośnik Edmund s. Edmunda,

za wybitne zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej

14. Wojtuń Tadeusz s. Stanisława,

za wybitne zasługi w działalności na rzecz prawidłowości funkcjonowania państwa:

KRZYŻEM OFICERSKIM

ORDERU ODRODZENIA POLSKI

15. Dymus Kazimierz s. Józefa, 16. Hajdukiewicz Zenon s. Romana, 17. Jaworska-Gromczyńska Maria c. Longina, 18. Morze Ludwik s. Stanisława,

KRZYŻEM KAWALERSKIM

ORDERU ODRODZENIA POLSKI

19. Augustynowicz Stanisław s. Zdzisława, 20. Ratko Bronisław s. Stanisława, 21. Borsuk Andrzej s. Stanisława, 22. Dziubek Bogdan s. Mariana, 23. Dziubiński Roland s. Jana, 24. Główczyński Jan s. Adama, 25. Goplańska Agnieszka c. Karola, 26. Grabowska Krystyna c. Stefana, 27. Gradowski Janusz s. Henryka, 28. Gutkowska Katarzyna c. Jana, 29. Hofmann Ryszard s. Władysława, 30. Ilnicki Leon s. Karola, 31. Komorowska Henryka c. Jana, 32. Kowalski Mirosław s. Wincentego, 33. Laskowski Stanisław s. Józefa, 34. Lityński Andrzej s. Mariana, 35. Łodyga Andrzej s. Henryka, 36. Macierzyński Edward s. Józefa, 37. Matosiuk Barbara c. Włodzimierza, 38. Mossakowski Andrzej s. Mariana, 39. Przondo Stanisław s. Władysława, 40 Szajdakowska Krystyna c. Mariana, 41. Wetzlich Teresa c. Antoniego, 42. Wierzejski Krzysztof s. Stefana, 43. Żaba Karol s. Teofila,

za wybitne osiągnięcia w pracy artystycznej, za zasługi dla kultury

KRZYŻEM OFICERSKIM

ORDERU ODRODZENIA POLSKI

44. Konieczny Zygmunt s. Bronisława,

KRZYŻEM KAWALERSKIM

ORDERU ODRODZENIA POLSKI

45. Bujarski Zbigniew s. Zygmunta, 46. Zachwatowicz-Wajda Krystyna c. Jana,

za wybitne osiągnięcia w działalności naukowo-badawczej, za zasługi w pracy dydaktycznej

KRZYŻEM OFICERSKIM

ORDERU ODRODZENIA POLSKI

47. Hałas Andrzej s. Alfonsa,

KRZYŻEM KAWALERSKIM

ORDERU ODRODZENIA POLSKI

48. Czarnecki Roman s. Franciszka,

za wybitne zasługi dla rozwoju sportu

KRZYŻEM KAWALERSKIM

ORDERU ODRODZENIA POLSKI

49. Brzuchalski Michał s. Franciszka,

KRZYŻEM OFICERSKIM

ORDERU ODRODZENIA POLSKI

50. Kiełpiński Zdzisław s. Ludwika,

KRZYŻEM KAWALERSKIM

ORDERU ODRODZENIA POLSKI

51. Pawelec Witold s. Feliksa, 52. Piszcz Rafat s. Mariana, 53. Ślawska-Szalewicz Jadwiga c. Szczepana, 54. Śledziewski Grzegorz s. Zbigniewa,

za wybitne zasługi w upowszechnianiu kultury

55. Bochan Maria c. Bazylego,

za wybitne zasługi we wdrażaniu postępu technicznego, za działalność na rzecz rozwoju rolnictwa

56. Fedan Józef s. Jana, 57. Juchnik Stanisław s. Stanisława,

za wybitne zasługi dla rozwoju szkolnictwa i działalność społeczną

58. Feusette Adam s. Ludwika,

za wybitne zasługi w długoletniej służbie wojskowej, za osiągnięcia w ruchu racjonalizatorskim

59. Jakubowski Janusz s. Edmunda,

za wybitne zasługi dla rozwoju spółdzielczości, za dziatalność na rzecz społeczności lokalnej

60. Wojciechowski Stanisław s. Bolesława,

za wybitne zasługi w pracy zawodowej, za zaangażowanie w działalności społecznej

61. Wyżga Leszek s. Józefa.