Monitor Polski

M.P.1998.42.596

| Akt indywidualny
Wersja od: 30 listopada 1998 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 2 października 1998 r.
o nadaniu orderów.

Rej. 200/98

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483) oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450), w uznaniu wybitnych osiągnięć w pracy naukowo-badawczej i dydaktycznej w dziedzinie medycyny, za zasługi dla rozwoju naukowej współpracy międzynarodowej odznaczeni zostają:

KRZYŻEM WIELKIM

ORDERU ODRODZENIA POLSKI

1. Kokot Franciszek s. Franciszka, 2. Religa Zbigniew s. Eugeniusza,

KRZYŻEM KOMANDORSKIM Z GWIAZDĄ

ORDERU ODRODZENIA POLSKI

3. Giec Leszek s. Tadeusza, 4. Herman Zbigniew s Leopolda,

KRZYŻEM KOMANDORSKIM

ORDERU ODRODZENIA POLSKI

5. Brus Ryszard s. Tomasza, 6. Gachowska Maria c. Franciszka, 7. Kalina Zbigniew s. Józefa, 8. Kamiński Marcin s. Tadeusza, 9. Pasyk Stanisław s. Michała, 10. Wilczok Tadeusz s. Pawła,

KRZYŻEM OFICERSKIM

ORDERU ODRODZENIA POLSKI

11. Dyaczyńska-Herman Anna c. Bronisława, 12. Gierek Tatiana c. Teodora, 13. Gierek-Łapińska Ariadna c. Teodora, 14. Gonciarz Zbigniew s. Michała, 15. Hołowiecki Jerzy s. Kazimierza, 16. Ilewicz Leszek s. Franciszka, 17. Luciak Mieczysław s. Pawła, 18. Nowak Andrzej s. Stanisława, 19. Oklek Kazimierz s. Jana, 20. Pogorzelska-Stronczak Bogna c. Kazimierza, 21. Puzio Alfred s. Andrzeja, 22. Rogala Edmund s. Michała, 23. Wencel Tadeusz s. Wojciecha,

KRZYŻEM KAWALERSKIM

ORDERU ODRODZENIA POLSKI

24. Błońska-Fajfrowska Barbara c. Czesława, 25. Dyduch Antoni s. Stanisława, 26. Pierzchała Władysław s. Władysława, 27. Rzempołuch Jacek s. Edmunda, 28. Tendera Michał s. Pawła, 29. Trzeciak Henryk s. Bronisława, 30. Zahorska-Markiewicz Barbara c. Witolda, 31. Ziaja Krzysztof s. Huberta.