Nadanie orderów.

Monitor Polski

M.P.1998.30.423

| Akt indywidualny
Wersja od: 18 września 1998 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 2 lipca 1998 r.
o nadaniu orderów.

Rej. 125/98

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483) oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450), na wniosek Ministra Spraw Zagranicznych, za wybitne zasługi w działalności kombatanckiej i charytatywnej odznaczone zostają obywatelki Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ZASŁUGI

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

1. Balon Janina, 2. Holba Anna, 3. Horwat Stanisława, 4. Kochanowska Olga, 5. Leś Eugenia, 6. Polt Halina, 7. Rybińska Jadwiga, 8. Sanojca Emilja.