Nadanie orderów.

Monitor Polski

M.P.1995.65.725

| Akt indywidualny
Wersja od: 19 grudnia 1995 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 25 września 1995 r.
o nadaniu orderów.

Rej. 172/95

Na podstawie art. 44 Ustawy Konstytucyjnej z dnia 17 października 1992 r. (Dz. U. Nr 84, poz. 426) oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450) odznaczeni zostają:

za wybitne zasługi w pracy pedagogicznej i działalności administracyjno-gospodarczej

KRZYŻEM KAWALERSKIM

ORDERU ODRODZENIA POLSKI

1.
Sokala Jan s. Eugeniusza,

na wniosek Prezesa Rady Ministrów,

za wybitne zasługi dla nauki polskiej i osiągnięcia w pracy dydaktycznej

KRZYŻEM KOMANDORSKIM

Z GWIAZDĄ ORDERU ODRODZENIA POLSKI

2.
Hrynkiewicz Andrzej s. Józefa,

KRZYŻEM KOMANDORSKIM

ORDERU ODRODZENIA POLSKI

3.
Krysiński Jan s. Stanisława, 4. Osiński Zbigniew s. Feliksa, 5. Rutkowski Marian s. Izydora, 6. Strumiłło Czesław s. Karola, 7. Winiarski Bolesław s. Stanisława, 8. Wrotny Lucjan s. Aleksandra,

KRZYŻEM OFICERSKIM

ORDERU ODRODZENIA POLSKI

9.
Badura Lesław s. Ernesta, 10. Chmielowski Jerzy Bronisława, 11. Cieślak Maria c. Ignacego, 12. Koziej Marian s. Edwarda, 13. Leonowicz Andrzej s. Piotra, 14. Malicki Leszek s. Jana, 15. Nagucka Ruta c. Adama, 16. Niewodniczański Jerzy s. Henryka, 17. Podrzucki Czesław s. Wojciecha, 18. Raczek Joachim s. Teofila, 19. Referowski Ludwik s. Włodzimierza, 20. Robak Tadeusz s. Józefa, 21. Rostański Krzysztof s. Tadeusza, 22. Siciak Józef s. Wojciecha, 23. Stachurski Wiesław s. Edwarda, 24. Urbańczyk Grzegorz s. Stanisława, 25. Zaczek Zbigniew s. Szymona,

KRZYŻEM KAWALERSKIM

ORDERU ODRODZENIA POLSKI

26.
Bąba-Miesiak Maria c. Władysława, 27. Bergman Paweł s. Pawła, 28. Borys Tadeusz s. Kazimierza, 29. Charmas Maria c. Ignacego, 30. Ciesielski Zenon s. Józefa, 31. Cieślińska Emma c. Piotra, 32. Cygan Jerzy s. Józefa, 33. Czaja Józef s. Adolfa, 34. Czarnecki Lech s. Edwarda, 35. Czyżewski Jerzy s. Faustyna, 36. Dobrowolski Piotr s. Szczepana, 37. Dzbeński Witold s. Stefana, 38. Fleszar Bolesław s. Józefa, 39. Gos Barbara c. Ignacego, 40. Grabowska Genowefa c. Aleksandra, 41. Grono Andrzej s. Antoniego, 42. Harańczyk Czesław s. Stanisława, 43. Hetman Alicja c. Bolesława, 44. Hozer Józef s. Czesława, 45. Jajuga Krzysztof s. Edmunda, 46. Kamiński Stanisław s. Stanisława, 47. Karcz Aleksander s. Michała, 48. Kołodziejczyk Aleksander s. Emila, 49. Kucha Ryszard s. Andrzeja, 50. Lach Jan s. Michała, 51. Łoboda Jan s. Ludwika, 52. Michalik Barbara c. Adama, 53. Miodońska-Brookes Ewa, 54. Nieznanowski Stefan s. Franciszka, 55. Olszewski Olgierd s. Konrada, 56. Papierkowski Andrzej s. Stanisława, 57. Parczewski Andrzej s. Jana, 58. Pawlik Maciej s. Zenona, 59. Pleśniak Wiesław s. Kazimierza, 60. Pomorska Alicja c. Jana, 61. Rachoń Janusz s. Aleksandra, 62. Starosta Włodzimierz s. Ireneusza, 63. Szewczyk Leszek s. Bolesława, 64. Szulc Tadeusz s. Konstantego, 65. Tribiłło Rościsław s. Bazyla, 66. Urbaniec Krzysztof s. Jana,

za wybitne zasługi w pracy dydaktyczno-wychowawczej

KRZYŻEM OFICERSKIM

ORDERU ODRODZENIA POLSKI

67.
Makowski Wacław s. Konstantego,

KRZYŻEM KAWALERSKIM

ORDERU ODRODZENIA POLSKI

68.
Barta Michał s. Józefa, 69. Broda Halina c. Józefa, 70. Chmielewski Piotr s. Jana, 71. Dedemus Zenon s. Jana, 72. Fojt-Jasińska Jadwiga c. Waleriana, 73. Hyra Henryka c. Bolesława, 74. Jakubowski Zbigniew s. Wiktora, 75. Kacprzak Irena c. Jana, 76. Kosmalska Janina c. Stanisława, 77. Kostanecka Halina c. Czesława, 78. Lisiecka Kamila c. Ignacego, 79. Łazar Adam s. Wojciecha, 80. Małek Jan s. Brunona, 81. Miłowska Krystyna c. Michała, 82. Pilcicka Irena c. Tadeusza, 83. Pławska Stefania c. Wacława, 84. Prost Krzysztof s. Leopolda, 85. Rybak Sławina c. Stanisława, 86. Sadowska Maria c. Józefa, 87. Sandecki Ludwik s. Ksawerego, 88. Skrzypek Stanisław s. Walentego, 89. Słówko Zbigniew s. Antoniego, 90. Sokołowska Antonina c. Antoniego, 91. Stefański Stanisław s. Antoniego, 92. Szafrański Bogdan s. Feliksa, 93. Ścisłowicz Antoni s. Feliksa, 94. Walentyńska Irena c. Sylwestra, 95. Zaczkowska Ewa c. Karola, 96. Zawal-Jarosik Mirosława c. Eugeniusza, 97. Zyśko Gabriela c. Jana,

za wybitne zasługi w pracy artystycznej

KRZYŻEM KAWALERSKIM

ORDERU ODRODZENIA POLSKI

98.
Owczarzak Władysław s. Waleriana,

za wybitne zasługi dla kultury polskiej

KRZYŻEM KAWALERSKIM

ORDERU ODRODZENIA POLSKI

99.
Błaszkowski Wojciech s. Bazylego,

za wybitne zasługi w działalności gospodarczej i administracyjnej

KRZYŻEM KAWALERSKIM

ORDERU ODRODZENIA POLSKI

100.
Mitoraj Włodzimierz s. Jana,

za udział w walkach o niepodległość i suwerenność Polski oraz wybitne zasługi w działalności na rzecz organizacji kombatanckich

KRZYŻEM OFICERSKIM

ORDERU ODRODZENIA POLSKI

101.
Czernicki Antoni s. Antoniego, 102. Lipiński Bolesław s. Józefa, 103. Paszkowski Kazimierz s. Józefa, 104. Żółtek Henryk s. Stanisława,

KRZYŻEM KAWALERSKIM

ORDERU ODRODZENIA POLSKI

105.
Domaszewska Joanna c. Jana, 106. Galicki Mieczysław s. Adama, 107. Hułas Bronisław s. Wojciecha, 108. Juchniewicz Jan s. Wacława, 109. Judycki Stanisław s. Józefa, 110. Kaim Aleksander s. Aleksandra, 111. Kamieńska Wacława c. Wacława, 112. Kapała Stefan s. Józefa, 113. Lambert Stanisław s. Kazimierza, 114. Siwik Jan s. Idziego, 115. Tuszyński Kazimierz s. Michała, 116. Wolska Leokadia c. Jana.