Nadanie orderów.

Monitor Polski

M.P.1995.65.709

| Akt indywidualny
Wersja od: 19 grudnia 1995 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 4 września 1995 r.
o nadaniu orderów.

Rej. 154/95

Na podstawie art. 44 Ustawy Konstytucyjnej z dnia 17 października 1992 r. (Dz. U. Nr 84, poz. 426) oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450) odznaczeni zostają:

za wybitne zasługi dla polskiej medycyny w dziedzinie urologii

KRZYŻEM KOMANDORSKIM

Z GWIAZDĄ ORDERU ODRODZENIA POLSKI

1.
Wesołowski Stefan s. Stanisława,

KRZYŻEM KOMANDORSKIM

ORDERU ODRODZENIA POLSKI

2.
Krzeski Tadeusz s. Władysława,

KRZYŻEM OFICERSKIM

ORDERU ODRODZENIA POLSKI

3.
Mazurek Jerzy s. Tadeusza, 4. Zieliński Jerzy s. Izydora,

za wybitne zasługi dla obronności kraju

KRZYŻEM KAWALERSKIM

ORDERU ODRODZENIA POLSKI

5.
gen. bryg. Jabłoński Zbigniew s. Mieczysława, 6. płk Janus Henryk s. Józefa, 7. płk Komorowski Stanisław s. Jana.