Nadanie orderów.

Monitor Polski

M.P.1995.4.50

| Akt indywidualny
Wersja od: 2 lutego 1995 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 10 listopada 1994 r.
o nadaniu orderów.

Rej. 214/94

Na podstawie art. 44 Ustawy Konstytucyjnej z dnia 17 października 1992 r. (Dz. U. Nr 84, poz. 426) oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450), na wniosek Prezesa Rady Ministrów, odznaczeni zostają:

za wybitne zasługi w pracy naukowej i dydaktycznej

KRZYŻEM KOMANDORSKIM

ORDERU ODRODZENIA POLSKI

1. Mąkosza M ieczysław s. Mieczysława,

KRZYŻEM OFICERSKIM

ORDERU ODRODZENIA POLSKI

2. Borowski Edward s. Wacława, 3. Grabowski Krzysztof s. Jana,

KRZYŻEM KAWALERSKIM

ORDERU ODRODZENIA POLSKI

4. Nurzyński Józef s. Andrzeja, 5. Przybylski Włodzimierz s. Antoniego, 6. Puzyrewski Romuald s. Izydora,

za wybitne zasługi na rzecz niepodległości i suwerenności Polski oraz działalność społeczną w organizacjach kombatanckich

KRZYŻEM OFICERSKIM

ORDERU ODRODZENIA POLSKI

7. Płużański Tadeusz s. Wacława, 8. Smoleńska Janina c. Wiktora,

KRZYŻEM KAWALERSKIM

ORDERU ODRODZENIA POLSKI

9. Barcz Eryk s. Mieczysława, 10. Berdowski Józef s. Dionizego, 11. Borkowski Antoni s. Jerzego, 12. Cieślak Hubert s. Władysława, 13. Drążyk Hilary s. Władysława, 14. Eiben Bolesław s. Wincentego, 15. Gromadzki Zygfryd s. Konstantego 16. Grono Jan s. Antoniego,17. Holak Antoni s. Jana, 18. Idzikowski Wiesław s. Stanisława, 19. Jakimek Kazimierz s. Andrzeja, 20. Jakubowski Jerzy s. Jana, 21. Jasiński Jerzy s. Jakuba, 22. Karwowski Jerzy s. Czesława, 23. Król Daniel s. Jana, 24. Krutowicz Bogdan s. Wincentego, 25. Kurowski Władysław s. Pawła, 26. Majkowski Jan s. Szczepana, 27. Makowski Mieczysław s. Stanisława, 28. Michnikowski Janusz s. Romana, 29. Osiejuk Czesław s. Józefa, 30. Pietkiewicz Igor s. Dymitra, 31. Pietras Ryszard s. Józefa, 32. Pilarczyk Henryk s. Franciszka, 33. Piwko Józef s. Pawła, 34. Reszka Jerzy s. Andrzeja, 35. Skibiński Stanisław s. Antoniego, 36. Skwarczewska-Przyczynek Anna c. Wikfora, 37. Smalec Mieczysław s. Aleksandra, 38. Stach Jan s. Michała, 39. Strójwąs Jan s. Longina, 40. Szymański Stanisław s. Franciszka, 41. Świercz Stanisław s. Antoniego, 42. Świrski Kazimierz s. Antoniego, 43. Wawryszuk Jan s. Jana, 44. Wereszczuk Zygmunt s. Antoniego, 45. Wiśniewski Kazimierz s. Józefa, 46. Wolski Józef s. Franciszka, 47. Wojtowicz Witold s. Stanisława, 48. Wysocki Hieronim s. Stanisława, 49. Zięba Alfred s. Mieczysława, 50. Zouner Jerzy s. Wacława, 51. Żurawski Stanisław s. Konstantego,

KRZYŻEM KAWALERSKIM

ORDERU ODRODZENIA POLSKI

za wybitne zasługi w pracy zawodowej i działalności publicznej

52. Widuch Józef s. Hermana,

za wybitne zasługi w popularyzowaniu muzealnictwa

53. Mórawski Karol s. Edmunda,

za wybitne zasługi w działalności w Polskim Stowarzyszeniu Diabetyków

54. Bauman Stanisław s. Mieczysława,

za wybitne zasługi na rzecz rozwoju i propagowania ruchu honorowego krwiodawstwa

55. Czubiński Zbigniew s. Józefa, 56. Gołębiewski Jerzy s. Jana, 57. Kowalik Wiesław s. Stanisława, 58. Łysoń Jacek s. Alojzego, 59. Nawrocka Emilia c. Władysława, 60. Urbanowicz Kazimierz s. Stanisława,

za wybitne zasługi dla lotnictwa sportowego

61. Nycz Wacław s. Stanisława,

za wybitne zasługi w pracy zawodowej w resorcie łączności

pośmiertnie

62. Nowacki Józef s. Konstantego.