Nadanie orderów.

Monitor Polski

M.P.1994.64.564

Akt indywidualny
Wersja od: 13 grudnia 1994 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 27 września 1994 r.
o nadaniu orderów.

Rej. 169/94

Na podstawie art. 44 Ustawy Konstytucyjnej z dnia 17 października 1992 r. (Dz. U. Nr 84, poz. 426) oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450) na wniosek Ministra Spraw Zagranicznych odznaczeni zostają:

obywatel Republiki Chile

za wybitne zasługi w propagowaniu kultury polskiej

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ZASŁUGI

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

1. Borowicz Bogusław,

obywatel Rzeczypospolitej Polskiej zamieszkały w Republice Chile

za wybitne zasługi w działalności polonijnej

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ZASŁUGI

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

2. Zabłocki Andrzej,

obywatel Republiki Czeskiej

za wybitne zasługi dla kultury polskiej

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ZASŁUGI

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

3. Kodejš Jiři,

obywatele Republiki Francuskiej

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ZASŁUGI

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

za wybitne zasługi w działalności oświatowej i charytatywnej

4. Bałta Barbara,

za wybitne zasługi w działalności polonijnej

5. Gonkiewicz Stanisław,

obywatele Japonii

za wybitne zasługi w rozwijaniu polsko-japońskiej współpracy kulturalnej, naukowej i gospodarczej

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ZASŁUGI

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

6. Miyauchi Kunio, 7. Takashima Koichi,

za wybitne zasługi w propagowaniu polskiej kultury

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ZASŁUGI

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

8. Ueda Misako,

obywatel Konfederacji Szwajcarskiej

za wybitne zasługi w działalności na rzecz Polski

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ZASŁUGI

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

9. Rösch Willy.