Nadanie orderów.

Monitor Polski

M.P.1994.34.280

Akt indywidualny
Wersja od: 23 czerwca 1994 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 26 kwietnia 1994 r.
o nadaniu orderów.

Rej. 71 /94

Na podstawie art. 44 Ustawy Konstytucyjnej z dnia 17 października 1992 r. (Dz. U. Nr 84, poz. 426) oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450), w uznaniu wybitnych zasług w pracy naukowej i dydaktycznej, odznaczeni zostają:

KRZYŻEM KOMANDORSKIM Z GWIAZDĄ

ORDERU ODRODZENIA POLSKI

1. Fedorowski Jerzy s. Zygmunta, 2. Kuraszkiewicz Władysław s. Pawła,

KRZYŻEM KOMANDORSKIM

ORDERU ODRODZENIA POLSKI

3. Ziembiński Zygmunt s. Zygmunta.