Nadanie orderów.

Monitor Polski

M.P.1993.39.402

Akt indywidualny
Wersja od: 4 sierpnia 1993 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 30 czerwca 1993 r.
o nadaniu orderów.

Rej. 169/93

Na podstawie art. 44 Ustawy Konstytucyjnej z dnia 17 października 1992 r. (Dz. U. Nr 84, poz. 426) oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r, o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450), na wniosek Ministra Spraw Zagranicznych, odznaczeni zostają:

za wybitne zasługi w rozwijaniu polsko-francuskiej współpracy

obywatel Republiki Francuskiej

KRZYŻEM KOMANDORSKIM Z GWIAZDĄ

ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

1. de Tonquedec Pierre,

za wybitne zasługi w działalności na rzecz rozwoju polskiej statystyki

obywatel Kanady

KRZYŻEM OFICERSKIM

ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

2. Platek Richard,

za wybitne zasługi w działalności polonijnej

obywatele Rzeczypospolitej Polskiej

zamieszkali w Republice Francuskiej

KRZYŻEM KOMANDORSKIM

ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

3. Morawski Maciej,

KRZYŻEM OFICERSKIM

ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

4. Plater-Syberg Paulina,

za wybitne zasługi w rozwijaniu polsko-niemieckiej współpracy

obywatele Republiki Federalnej Niemiec

KRZYŻEM OFICERSKIM

ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

5. Dauzenroth Erich, 6. Harbeck Karl-Heinz,

za długoletnią opiekę nad polskimi miejscami pamięci narodowej

obywatel Ukrainy

KRZYŻEM KAWALERSKIM

ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

7. Mocny Arkadiusz.