Nadanie orderów.

Monitor Polski

M.P.1993.28.294

Akt indywidualny
Wersja od: 7 czerwca 1993 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 26 kwietnia 1993 r.
o nadaniu orderów.

Rej. 112/93

Na podstawie art. 44 Ustawy Konstytucyjnej z dnia 17 października 1992 r. (Dz. U. Nr 84, poz. 426) oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450), na wniosek Ministra Spraw Zagranicznych, odznaczeni zostają:

za wybitne zasługi w rozwoju polsko-japońskiej współpracy w dziedzinie kultury

obywatelki Japonii

KRZYŻEM KOMANDORSKIM ORDERU ZASŁUGI

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

1. Nakamura Hiroko, 2. Takano Etsuko,

za wybitne zasługi w działalności na rzecz Polski

obywatel Królestwa Norwegii

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ZASŁUGI

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

3. Bratbak Bjorn,

za wybitne zasługi w długoletniej służbie dyplomatycznej II Rzeczypospolitej Polskiej

obywatel Nowej Zelandii

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU

ODRODZENIA POLSKI

4. Wnorowski Mieczysław,

za zasługi w organizowaniu i niesieniu pomocy charytatywnej Polsce

obywatelka Królestwa Szwecji

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ZASŁUGI

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

5. Erlandson Doris.