Nadanie odznaczenia.

Monitor Polski

M.P.2023.991

Akt indywidualny
Wersja od: 12 września 2023 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 24 lipca 2023 r.
o nadaniu odznaczenia

nr rej. 350/2023

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2022 r. poz. 1031), na wniosek Wojewody Zachodniopomorskiego, za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej, za wkład w rozwój i upowszechnianie sportu odznaczony zostaje:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

pośmiertnie

Bogusław Stanisław Barański.