Nadanie odznaczenia.

Monitor Polski

M.P.2023.315

Akt indywidualny
Wersja od: 30 marca 2023 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 29 grudnia 2022 r.
o nadaniu odznaczenia

nr rej. 553/2022

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2022 r. poz. 1031), na wniosek Ministra Infrastruktury, za zasługi w działalności społecznej, za wkład w rozwój infrastruktury kolejowej odznaczony zostaje:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

pośmiertnie

Julian Skrochocki.