Nadanie odznaczenia

Monitor Polski

M.P.2021.804

| Akt indywidualny
Wersja od: 6 września 2021 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 29 czerwca 2021 r.
o nadaniu odznaczenia

Rej. 252/2021

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2020 r. poz. 138), na wniosek Wojewody Łódzkiego, za zasługi w działalności społecznej, za wkład w rozwój dziennikarstwa odznaczony zostaje

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

pośmiertnie Tomasz Paweł Nowak.