Nadanie odznaczenia. - M.P.2020.450 - OpenLEX

Nadanie odznaczenia.

Monitor Polski

M.P.2020.450

Akt indywidualny
Wersja od: 22 maja 2020 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 28 lutego 2020 r.
o nadaniu odznaczenia

Rej. 67/2020

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2020 r. poz. 138), na wniosek Wojewody Łódzkiego, za zasługi w działalności na rzecz rozwoju mediów, odznaczony zostaje

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

pośmiertnie Jan Maciej Targowski.