Monitor Polski

M.P.2019.1000

| Akt indywidualny
Wersja od: 14 października 2019 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 23 sierpnia 2019 r.
o nadaniu odznaczenia

Rej. 427/2019

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2019 r. poz. 25, 730 i 992) za zasługi w działalności na rzecz kształtowania moralności i patriotycznej postawy polskiej młodzieży, za propagowanie idei harcerstwa odznaczony zostaje

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

pośmiertnie

Łukasz Czokajło.