Monitor Polski

M.P.2019.923

| Akt indywidualny
Wersja od: 2 października 2019 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 17 lipca 2019 r.
o nadaniu odznaczenia

Rej. 362/2019

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2019 r. poz. 25, 730 i 992), na wniosek Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, za zasługi w ratowaniu życia ludzkiego odznaczony zostaje

MEDALEM ZA OFIARNOŚĆ I ODWAGĘ

asp. Rafał Dąbrowski.