Nadanie odznaczenia.

Monitor Polski

M.P.2019.829

| Akt indywidualny
Wersja od: 12 września 2019 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 25 czerwca 2019 r.
o nadaniu odznaczenia

Rej. 292/2019

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2019 r. poz. 25, 730 i 992), na wniosek Wojewody Małopolskiego, za zasługi w działalności społecznej i duszpasterskiej, odznaczony zostaje

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

ks. Antoni Paciorek.