Monitor Polski

M.P.2019.800

| Akt indywidualny
Wersja od: 10 września 2019 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 27 maja 2019 r.
o nadaniu odznaczenia

Rej. 236/2019

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2019 r. poz. 25 i 730), na wniosek Wojewody Śląskiego, za zasługi w ratowaniu życia ludzkiego odznaczony zostaje

MEDALEM ZA OFIARNOŚĆ I ODWAGĘ

Maciej Grzegorz Gacek.