Nadanie odznaczenia.

Monitor Polski

M.P.2019.550

Akt indywidualny
Wersja od: 13 czerwca 2019 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 5 kwietnia 2019 r.
o nadaniu odznaczenia

Rej. 162/2019

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2019 r. poz. 25), na wniosek Ministra Spraw Zagranicznych, za zasługi w działalności na rzecz środowiska polonijnego w Stanach Zjednoczonych Ameryki, odznaczona zostaje

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

Jolanta Stefańska.