Monitor Polski

M.P.2019.102

| Akt indywidualny
Wersja od: 28 stycznia 2019 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 5 listopada 2018 r.
o nadaniu odznaczenia

Rej. 521/2018

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2018 r. poz. 400, 730 i 1567), na wniosek Ministra Obrony Narodowej, za osiągnięcia w podejmowanej z pożytkiem dla kraju działalności zawodowej i społecznej, za kultywowanie historii i tradycji Oręża Wojska Polskiego odznaczony zostaje

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

pośmiertnie

płk Mariusz Janusz Rutkowski.