Monitor Polski

M.P.2018.897

| Akt indywidualny
Wersja od: 20 września 2018 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 12 lipca 2018 r.
o nadaniu odznaczenia

Rej. 305/2018

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2018 r. poz. 400 i 730), na wniosek Wojewody Zachodniopomorskiego, za zasługi w działalności na rzecz środowisk kombatanckich oraz społeczności lokalnej odznaczony zostaje

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

pośmiertnie

Czesław Kryń.