Monitor Polski

M.P.2018.767

| Akt indywidualny
Wersja od: 14 sierpnia 2018 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 5 czerwca 2018 r.
o nadaniu odznaczenia

Rej. 196/2018

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2018 r. poz. 400 i 730), na wniosek Ministra Edukacji Narodowej, za zasługi w działalności społecznej i polonijnej, za wkład w rozwój edukacji dzieci i młodzieży odznaczona zostaje

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

Małgorzata Maria Fijałkowska.