Monitor Polski

M.P.2018.23

| Akt indywidualny
Wersja od: 10 stycznia 2018 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 4 października 2017 r.
o nadaniu odznaczenia

Rej. 472/2017

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 475 i 1266 oraz z 2016 r. poz. 1948), na wniosek Wojewody Małopolskiego, za zasługi w działalności na rzecz rozwoju przedsiębiorczości odznaczony zostaje

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

pośmiertnie

Andrzej Tutajewski.