Monitor Polski

M.P.2017.1098

| Akt indywidualny
Wersja od: 30 listopada 2017 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 13 września 2017 r.
o nadaniu odznaczenia

Rej. 452/2017

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 475 i 1266 oraz z 2016 r. poz. 1948), na wniosek Wojewody Zachodniopomorskiego, za zasługi w działalności społecznej i charytatywnej na rzecz osób potrzebujących pomocy oraz wsparcia odznaczony zostaje

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

Piotr Adam Masłowski.