Nadanie odznaczenia.

Monitor Polski

M.P.2017.790

| Akt indywidualny
Wersja od: 9 sierpnia 2017 r.

POSTANOWIENIE Nr REJ. 270/2017
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 8 czerwca 2017 r.
o nadaniu odznaczenia

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 475 i 1266 oraz z 2016 r. poz. 1948) za zasługi w ratowaniu życia ludzkiego odznaczona zostaje
na wniosek Wojewody Warmińsko-Mazurskiego

MEDALEM ZA OFIARNOŚĆ i ODWAGĘ

Martuszewska Antonina Maria.