Monitor Polski

M.P.2017.619

| Akt indywidualny
Wersja od: 22 czerwca 2017 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 21 kwietnia 2017 r.
o nadaniu odznaczenia

Rej. 174/2017

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 475 i 1266 oraz z 2016 r. poz. 1948), na wniosek Wojewody Podkarpackiego, za zasługi w działalności na rzecz upamiętniania historii Polski odznaczony zostaje

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

po raz drugi

Michał Płachetko.