Monitor Polski

M.P.2017.499

| Akt indywidualny
Wersja od: 29 maja 2017 r.

POSTANOWIENIE Nr REJ. 127/2017
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 30 marca 2017 r.
o nadaniu odznaczenia

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 475 i 1266 oraz z 2016 r. poz. 1948), za zasługi dla obronności kraju, odznaczony zostaje
ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

Witold Piotr Lewandowski.