Nadanie odznaczenia.

Monitor Polski

M.P.2017.494

| Akt indywidualny
Wersja od: 29 maja 2017 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 23 marca 2017 r.
o nadaniu odznaczenia

Rej. 119/2017

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 475 i 1266 oraz z 2016 r. poz. 1948), na wniosek Ministra Spraw Zagranicznych, za zasługi w promowaniu polskiej kultury, za działalność na rzecz środowisk polonijnych na Ukrainie, odznaczona zostaje obywatelka Ukrainy

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

Józefa Czernijenko.